Nedeľné nedeľné zamyslenie nad synodálnym textom

Zo súhrnnej správy Prvého zasadnutia XVI. Riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody v októbri 2023: “…Po začatí synodálneho procesu 9.októbra 2021 sa všetky cirkvi, hoci rôznym tempom, zapojili do procesu počúvania na diecéznej, národnej a kontinentálnej úrovni. Výsledky tohto počúvania boli zaznamenané v príslušných dokumentoch. Toto zasadanie teraz započalo fázu, v ktorej plody spomínaných konzultácií prijíma celá cirkev, aby v modlitbe a dialógu rozpoznala cesty, po ktorých sa máme vydať, ako to od nás vyžaduje Duch. Táto fáza potrvá do októbra roku 2024, keď druhé zhromaždenie celé dielo dokončí a predloží ho Svätému Otcovi…Tu v Ríme nás nebolo mnoho, zmyslom synodálnej cestu, ktorú zvolal Svätý Otec je však zapojiť všetkých pokrstených…Pochopili sme totiž, že kráčať spoločne ako pokrstení ľudia…je dôležité nielen pre naše spoločenstvo, ale taktiež pre svet…Ako Ježišovi učeníci sa nemôžeme vyhýbať zodpovednosti, aby sme zranenému ľudstvu ukazovali a odovzdávali Božiu lásku a nehu…”

Myslím si, že tieto slová veľmi výstižne charakterizujú dej, ktorý pápež František uviedol do pohybu. A i čo od neho, a od nás všetkých očakáva. Ľudstvo veľmi potrebuje takýchto buditeľov.