Nezačínajte s kandidátkami, ale začnite s tým, čo chceme, priatelia!

Nie je dobre začínať s tým, kto ba mal byť na koho kandidátke. Ale ani si vopred zavierať dvere. Toto je veľmi citlivá otázka, dotýka sa osobných vzťahov a ešte je na ňu dosť času. Agrotechnické termíny pre politickú sezónu 2023 na Slovensku sú po včerajšku známe. Pre strategické úvahy politických hráčov sú dôležité dva: deň volieb – 30. september a deň, dokedy budú môcť politické strany a koalície politických strán podávať kandidátne listiny. Ak dobre počítam, bude to 3.júla. Dovtedy je dosť času na to, aby sa inteligentným postupom vyriešilo všetko. Začať by bolo dobre predovšetkým konzultáciami o tom, čo budeme chcieť dosiahnuť po voľbách. Je jasné, že nikto nedosiahne nič sám. Myslím, že naši voliči potrebujú vidieť, že sa tu formuje blok, ktorý bude vedieť kompetentne vládnuť a bude schopný nachádzať dohodu. Po skúsenostiach z tohto volebného obdobia je to zásadne potrebné. Ideálne by bolo, keby sa tak do mája podarilo dospieť k politickej dohode o povolebnej spolupráci programovo príbuzných politických strán. A potom príde na rad praktický problém, ako zabezpečiť, aby neprepadli hlasy. Áno, to je neuralgický bod. Ale keď budeme vedieť čo chceme spoločne na Slovensku robiť, tak nájdeme riešenie aj pre to, kto s kým by mal ísť do volieb, aby sme tam boli aj po nich. Ak sa to celé rozsype a každý bude vidieť v programovo príbuzných stranách predovšetkým rivalov, a o sebe bude v kampani vyhlasovať, že jedine jeho strana prinesie Slovensku spásu, tak si už pred voľbami môžu na Súmračnej otvárať šampanské.