Núdzový stav

Charles de Gaulle kdesi napísal niečo v tom zmysle, že vojenský život je koncentrovanou podobou života spoločnosti. Čítal som to už dávno a vtedy som tomu nevenoval veľkú pozornosť. Dnes sa mi však zdá, že idea obrany vlasti, ktorú si nestačí iba zaplatiť ako službu vyčlenených profesionálov, ale je potrebné, aby sme k nej, keď bude treba, prispeli svojim dielom všetci, a to i fyzicky, má čosi do seba aj v situácii, v ktorej sa ocitla v súčasnosti naša spoločnosť. A tak mi to pripomenulo bonmot starého generála a veľkého politika. Asi tu bude potrebné čosi zásadného rekonštruovať, lebo inak sa nám spoločnosť bude rozkladať. A nebudeme schopní čeliť krízam.