Obnoviť politickú autoritu KDH v spoločnosti sa bez jasnej politickej vôle nedá

Obnoviť politickú autoritu KDH v spoločnosti možno iba tak, ak sa jeho vedenie pevne postaví doprostred hlavného zápasu, ktorý sa vo verejnom živote v súčasnosti vedie. Každý boj vždy bol a bude súbojom vôlí. I politický. A treba uznať, Igor Matovič, sa ukázal v tomto odbore ako majster. Je po jeho, a to bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Stal sa momentálne na Slovensku pánom situácie. Toto je dnes hlavný zápas a niet iného zásadného politického postoja, ako sa mu buď podriadiť, alebo sa postaviť proti tomu. Takej strane, akou je dnes KDH sa nepodarí nastoliť do verejnej diskusie inú tému, a nezaujme ani tým, ak bude iba okrajovo glosovať a hovoriť, čo by robilo azda inak a lepšie. Ale keby napríklad vedenie KDH požiadalo stovky svojich starostov a primátorov, aby podľa ústavy nerobili nič, čo im neukladá zákon a odmietli miništrovať Matovičovi, to by spoločnosť zaznamenala. Časť s nádejou a sympatiami, že tu niekto dokáže vzdorovať, a samozrejme časť asi aj s odporom, či dokonca nenávisťou. Nebolo by to bez rizika, ale bol by to postoj, za ktorým by bolo cítiť politickú vôľu. Bez jasnej politickej vôle v otázkach, ktorými verejnosť žije sa však politická autorita v spoločnosti vybudovať nedá.