Parafráza na modlitbu, ktorá sa pripisuje svätému Františkovi z Assisi

Kiež sa vláda, ktorej členovia sa nebudú ruvať o hlasy voličov, stane aspoň trošičku znamením pokoja! Kiež bude prinášať aspoň štipku ľudskej solidarity tam, kde sa rozhorela nenávisť; kiež nám pomáha učiť sa uniesť aj urážky a hľadať pocit spolupatričnosti aj tam, kde nás rozdeľuje nesvornosť! Kiež sa bude spoločne so svojim ľudom usilovať poctivo hľadať pravdu aj s tými, čo blúdia, vieru s tými, čo pochybujú a nádej s tými, čo si zúfajú! A kiež prinesie trochu svetla tým, čo tápu v tmách a radosti tým, čo ju stratili!