Po prvom kole

“So far so good”, ako povedal vo svojom nezabudnuteľnom bonmote Vin zo Siedmych statočných. Teraz pôjde hlavne o to, aby voliči, ktorí volili kandidáta otvorene predstavujúceho záujmy nepriateľskej mocnosti, pochopili, že v druhom kole svojho človeka už nemajú. A zostali doma. Preto by sme nemali vykresľovať súpera nášho kandidáta, že ním je on. Ostatne, som presvedčený, že ním naozaj nie je.