Pokračovanie našej konferencie o synodálnej Cirkvi bude v septembri

Milí priatelia,

naše synodálne stretnutie, ktoré sme pôvodne plánovali organizovať na jar a naviazať tak na konferenciu o synode, ktorú sme organizovali pred rokom, sme sa rozhodli pripraviť na september. Jednak preto, lebo teraz žije naša spoločnosť inými témami, a aj preto, lebo v septembri to bude mesiac pred záverečným zhromaždením biskupskej synody v Ríme. Pápež František tento týždeň napísal list správcom farností, v ktorom ich vyzýva, aby sa tieto základné spoločenstvá cirkevnej štruktúry stali synodálnymi a misijnými centrami. Aby v činnosti, ktorá sa v nich začala v prvej fáze synodálneho procesu pokračovali. A aby sa v nich nezaoberali iba vnútornými a organizačnými otázkami súvisiacimi s farskou činnosťou, ale aby sa chápali “predovšetkým v službe poslania, ktoré veriaci vykonávajú v spoločnosti, v rodinnom a pracovnom živote”. O tomto, ako aj o ďalších otázkach, ktoré sú pre kresťana v súčasnom svete aktuálne budeme hovoriť na našom septembrovom stretnutí o synode. Dám o tom včas vedieť.