Pokračovanie synodálneho dialógu

Milí priatelia, pred rokom sme v tomto pôstnom období absolvovali prvú fázu na ceste k synodálnej Cirkvi. Diskutovali sme vo farnostiach, v rozličných spoločenstvách a hľadali sme spoločne spôsob, ako do tejto iniciatívy pápeža Františka zapojiť čo najviac ľudí. A tak sa vtedy zrodil náš anonymný, neformálny dotazník o synodálnej Cirkvi, ktorý sme nazvali “Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej”. Dotazník bol rozsiahly, jeho vyplnenie si vyžadovalo zamyslenie a čas. O to viac si vážime viac ako tri stovky otvorených, vážnych, často kritických, ale vrúcnych odpovedí. Tieto odpovede sme spracovali do publikácie, ktorú sme vydali v malom, vlastnom náklade. Nechceme však, aby táto povzbudivá iniciatíva týmto skončila. V pracovnom dokumente pre kontinentálnu fázu synody, ktorý je akousi syntézou syntéz vyše sto biskupských konferencií z celého sveta, sa medzi iným cituje veľmi pekné konštatovanie z diecézy Ebibeyín z Rovníkovej Guiney: „Táto synodálna skúsenosť bola pre mnohých jednou z najprínosnejších skúseností, ktoré zažili vo svojom kresťanskom živote“. I my to tak cítime, a preto chceme v tom, čo sme zamyslením nad otázkami v dotazníku pred rokom začali, pokračovať. Už však naživo. Samozrejme tí, ktorí budú mať chuť vyjsť z anonymity.

Predstavujem si to tak, že v niektorý deň v týždni po Veľkej noci, sa popoludní stretneme na konferencii, kde budeme v tomto dialógu pokračovať. Pozveme i oficiálnych predstaviteľov Cirkvi, pretože i z našich odpovedí v dotazníku vyplýva, že napriek aj kritickým pohľadom na mnoho vecí, svojich pastierov si vážime a máme ich radi. Pošlite mi preto, prosím, na môj mail (poradca@ivansimko.sk) vaše e-mailové adresy, ak o takéto stretnutie máte záujem. Jednak preto, aby sme si mohli urobiť predstavu ako veľkú miestnosť budeme objednávať, a jednak aj kvôli publikácii, aby sme v prípade väčšieho záujmu mohli zabezpečiť dotlač. A samozrejme hlavne preto, aby sme vám potom na túto adresu poslali pozvánku. Prosím o informáciu do soboty budúceho týždňa, aby sme pozvánky mohli v dostatočnom predstihu pripraviť. (Niektorí ste mi svoj záujem avizovali už dávnejšie, mám vás v evidencii). Teším sa na naše stretnutie!