Politici, čo hrajú vabank, nás ženú do zničujúcich konfliktov

Vabank je pôvodne hazardná hra o celý vklad (slovo sa vyvinulo z francúzskeho “va banque”). Tento typ hazardovania sa však teraz nebezpečne vkráda i do našej politiky. Je zdanlivo účinný. Mobilizuje stúpencov a vytvára klamlivý dojem, že líder, ktorý “hrá vabank” si nenecháva zadné dvierka, a to potvrdzuje jeho charakterovú pevnosť a vernosť ideálu. Vsadiť však všetko na jednu kartu je i v politike presne to, čo ono slovo znamenalo pôvodne: hazard. Bohužiaľ okolo seba vidíme stále viac politických bojovníkov, ktorí sa rozhodli hrať vabank. A to so železnou logikou ústi do zničujúcich konfliktov. Tento typ politického zápasu získava hlasy, ale rozbíja spoločnosť. To nie je pluralita, ktorú potrebujeme, aby sme neuviazli v stojatých vodách. Pretože pluralitná demokracia rešpektuje v súťaži súperov a vie, že ich potrebuje. Politika, ktorá hrá vabank, sa usiluje súpera zničiť. Skôr alebo neskôr vyhlási akúkoľvek pluralitu za zradu jedine posvätného “vkladu”. Svojho vkladu, ktorý vložila do banku. Politika, v ktorej jej hráči hrajú vabank, dláždi cestu k vojne všetkých proti všetkým.