Politický kontext, v ktorom sa v sobotu zíde Snem KDH

Verejného života sa čoraz viac zmocňujú prvoplánovo mysliaci aktivisti, ba i vyslovení šarlatáni. K rozhodovaniu o odborne a politicky komplikovaných dilemách sa derú ľudia bez náležitých skúseností a často i vzdelania. Túžba po rýchlom úspechu valcuje zmysel pre koncepčné zvládanie hlbokých spoločenských premien, ktoré prináša doba. Výsledkom je to, po čom túžil niekdajší diktátor Ríše stredu: narastá chaos. Je to príležitosť pre diktátorov, fanatikov a manipulátorov. Nielen u nás. Ide o globálny jav. Jav, ktorému je možné účinne vzdorovať iba návratom k základným politickým a občianskym hodnotám, na ktorých vyrástlo v ľudskej civilizácii všetko, čo má pre človeka skutočnú cenu. Toto je základný dôvod, pre ktorý potrebujeme štandardné politické formácie, založené na programe a schopné prinášať vízie. Také, čo sa nebudú vrtieť podľa premenlivých nálad verejnej mienky, ale budú sledovať líniu podľa hodnôt, z ktorých vyrástli. Toto je, priatelia, politický kontext, v ktorom sa v sobotu zídu delegáti snemu oslabených, ale ešte stále politicky nezávislých kresťanských demokratov, aby rozhodli o svojom ďalšom postupe. Je to veľká spoločenská výzva, a ja ako jeden z týchto delegátov, verím, že budeme rozhodovať múdro a prezieravo. Majme na pamäti, že v tomto kontexte to už nie je len naša vec!