Pozor, aby sme sa vo Vyšehradskej skupine nedostali do vleku “uhorského spolku”!

Vo vzťahu k vojne na Ukrajine zaujímajú štáty Vyšehradskej skupiny odlišné postoje. Kým Česi a Poliaci sa dohovorili so Slovinskom a sú aktívni, prichádzajú s návrhmi, ktorých spoločným menovateľom je pomoc bojujúcej Ukrajine, maďarský premiér sa usiluje o akúsi sebeckú neutralitu. Spochybňuje aktivity Európskej únie, a pokiaľ neumierajú Maďari, tak akoby ho masakrovanie Ukrajincov príliš netrápilo. Myslím si, že Slovensko by malo v tejto kríze začať oveľa užšie a viditeľnejšie spolupracovať s Prahou, Varšavou a Ljubljanou. Jednak preto, lebo tam je jasná vôľa pomôcť krvácajúcej Ukrajine, a jednak aj preto, lebo je i jedným z našich základných národnoštátnych záujmov, aby sme sa nedostali do vleku akéhosi novodobého uhorského spolku. Osobitne v čase, keď sa rozpútal zápas o geopolitickú revíziu, nepodceňujme to!