Pracovať na sebe

Pamätám sa, ako mi istý môj kamarát počas normalizácie, niekoľko rokov po tom, ako sme skončili vysoké školy, napísal: “Teraz nemá zmysel pokúšať sa o čokoľvek v spoločnosti. Musíme pracovať na sebe!” Myslím si, že niečo veľmi podobné platí dnes aj pre opozíciu. Nič nie je teraz pre opozičné strany dôležitejšie, ako pracovať na sebe. Učiť sa, ako medzi sebou vyjednávať a hľadať vzájomné dohody, naučiť sa abecedu, ako sa má vládnuť, a trénovať, ako sa vo vzájomných vzťahoch nepodrážať. Lebo ak sa opozícia bude len vzrušovať nad tým, čo robí Ficova vláda, prejdú štyri roky a zasa nebude pripravená.