Prázdninová politická osveta: nestačí odstrániť toho, čo vládne zle, musíme nájsť toho, čo bude vládnuť dobre!

Ďalším dôležitým bodom politickej osvety, ktorú potrebujeme ako voliči národa, čo má s tým, že si sám sebe slobodne vládne, historicky iba veľmi malé skúsenosti je, že nestačí vymeniť niekoho, kto sa nám nepáči, lebo vládne inak, ako by sme chceli, a potom sa uvidí. Niekedy je to nutná, ale nikdy nie postačujúca podmienka. Musíme nájsť a zvoliť niekoho, kto bude vedieť a chcieť vládnuť lepšie. V búraní sme totiž odborníci. Každý u nás vie, koho by bolo dobre od moci odstaviť. A podľa možnosti z politiky odstrániť. Či dokonca zavrieť. Ale kto by nás z toho chaotického stavu, do ktorého sa stále viac prepadáme, vyviedol, kto by vedel čeliť búrkam dnešného sveta a ponúknuť národu lepšiu budúcnosť, kto by to vedel a mal i politickú odvahu to presadzovať, tým sa obvykle mienime zaoberať až potom, keď sa zbavíme tých, čo nám, podľa nás, a často aj objektívne škodia teraz. A potom sa čudujeme a nadávame. Myslím si, že by sme dakedy mali tak trochu aj na seba.