Pre obnovu KDH je potrebné zhromažďovať, nie strácať

Budúce vedenie KDH dokáže hnutie vyviesť z politického prepadliska len ak vsadí na cieľavedomú obnovu kultúry širokej a otvorenej spolupatričnosti, s ktorou kedysi toto spoločenstvo vznikalo. Ak by prepadlo módnym trendom, ako je napríklad generačná výmena, či volanie po upevnení ideologickej základne, bude to v skutočnosti znamenať iba ovládnutie toho, čo z tejto kedysi rôznorodej a žijúcej strany zostalo, jednou klikou. A nevyhnutným následkom toho bude, že mnohí ďalší prestanú vnímať toto spoločenstvo ako svoje. Pretože pocit spolupatričnosti nemožno nikomu vnútiť. Pre obnovu KDH je potrebné zhromažďovať, nie strácať. Pamätajme na to, priatelia, v rozprave pred snemom KDH!