Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (2) Sloboda

Hneď v úvode svojho prvého verejného príhovoru pred členmi Ekumenickej rady cirkví Svätý Otec otvoril veľkú tému slobody. Ešte sa k nej viackrát, pri iných príležitostiach a z iného uhla vráti, ale tu, na začiatku svojej návštevy nám prišiel pripomenúť, ako je táto hodnota, pre ktorú naši statoční otcovia prinášali obete, krehká. “Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného,” vystríhal František a citoval Dostojevského. Potom pokračoval: “Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia stáva normálnou, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je ´sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi´ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií…” Sú to vážne slová pre náš duchovný život, ale i pre to, ako by sa naša spiritualita mala premietať i do toho, ako žijeme v spoločnosti. “Rozmer oslobodenia nájdeme v každej poctivej a pravdivej teológii,” hovorí pápež v knižnom rozhovore, z ktorého som citoval predvčerom (Papež František: “O společnosti a politice”; Nakladateství Barristel & Principal, Brno 2018, str.49). Hodnota slobody by mala byť pre kresťanskú demokraciu gruntom, na ktorom svoju politiku stavia.