Trochu politické trojkráľové zamyslenie

Ten príbeh o troch mudrcoch (kráľoch), ktorý si dnes pripomíname, je symbolom úžasného dobrodružstva asi inteligentných a vážených mužov, ktorí si ale uvedomovali, že v ich svete je pre nich i niečo oveľa významnejšie, než sú oni sami pre seba. A neľutovali námahu, prostriedky i neistotu v tom, ako to dopadne, aby to osobne zakúsili. Nevieme samozrejme či a ako to vtedy naozaj prebehlo, ale ten vnútorný význam tohto symbolu je reálny a je súčasťou našej viery v to, že za našou, pre nás tak cennou, ľudskou existenciou jestvuje niečo, čo ju presahuje. Čosi božské. A múdri ľudia, ak chcú zažiť niečo pekné, to hľadajú. I za cenu, že tomu bude treba niečo zo svojho obetovať. Ak to aspoň trochu dokážeme uzrieť a hľadať i za našim životom v spoločnosti, teda i za politikou, tak môžeme nájsť čosi, čo má potenciál ju povzniesť a urobiť veľkou. Inak zostane i napriek často príťažlivým slovám iba sebeckou ruvačkou o podiel na koristi. Veľmi si prajem mužov a ženy v našom verejnom živote, ktorí tomuto trojkráľovému volaniu porozumejú!