Turičné odporúčanie

Narcizmus, bolestínstvo a pesimizmus označil vo svojom dnešnom turičnom príhovore pápež František za hlavné prekážky toho, čo by malo byť hlavným poslaním kresťana: rozdávať dary, ktoré dostal, nie sa opevňovať a žiť iba pre seba. Myslím si, že je to výstižné a inšpirujúce i pre politiku. Ak má byť i ona službou ľudu, nemali by ju viesť ľudia samoľúbi, ani ľudia, čo sa vyžívajú v tom, ako im druhí ubližujú, a ani takí, čo vidia všade okolo seba iba skazu. Takí totiž v konečnom dôsledku myslia iba na seba. Je to i dobrý podnet na zamyslenie pre obnovu kresťanstvom inšpirovanej politiky.  A pre hľadanie vhodných mužov a žien, čo budú jej v mene hovoriť a konať. A aby sa dokázala dištancovať od všetkých sebastredných narcisov, nariekajúcich ublížených a rozličných prorokov zlých správ, ktorými je politika v súčasnom svete zahltená, a ponúknuť niečo poctivé a pozitívne. Skutočnú nádej.