Veľká a štátotvorná výzva pre KDH

Skvelý slovenský právnik, pedagóg, mysliteľ a dlhoročný sudca českého ústavného súdu Pavel Holländer v pozoruhodnej knižke “Pojmy v Sizyfovej krošni” uvažoval už pred piatimi rokmi o súmraku moderného štátu. V tejto súvislosti spomínal známe Böckenfördeho diktum, podľa ktorého “slobodný, sekularizovaný štát žije z predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať.” Myslím si, že nám tu veľmi chýba politická sila, ktorej prvoradou úlohou by malo byť pripomínať práve tieto predpoklady. Ak o nich nebude hovoriť kresťanstvom inšpirovaná politika, tak sa o ne v reálnej politike už nebude zaujímať skoro nikto. Toto je nielen šanca, ale i naliehavá spoločenská potreba, ktorá dnes stojí pred obnovou kresťanskej demokracie. Inak sa všetky heslá o slušnej politike a o zápase s korupciou napokon zvrhnú len na naivnú, alebo pokryteckú pomôcku v zápase o moc. A všetko prevalcuje pragmatizmus a frustrácia. Zďaleka nielen z opísaných diplomoviek, ale zo všetkého, čo sa stane svedectvom o tom, že pekné heslá skoro nikto z tých veľkých hráčov nemyslí naozaj. Pre KDH je to v tejto chvíli veľká a štátotvorná výzva.