Základné prvky plánu obnovy KDH

Ak má strana, ktorá sa hlási k politike inšpirovanej kresťanstvom byť užitočná ľudu svojej krajiny a vydávať tým aj opravdivé svedectvo o zdroji svojej inšpirácie, mala by byť jednoznačná v troch rovinách. Pokiaľ ide o charakter (identitu) takej strany, svoje poslanie môže plniť, ak bude demokratická, nekonfesionálna, programová, s členskou základňou zakorenenou v ľude, s odbornými združeniami, s živou korporatívnou pamäťou, a musí byť jasne súčasťou kultúry, z ktorej sme ako národ vzišli, teda západnej. V strategickej rovine by mala vychádzať z kresťanského pohľadu na človeka, teda z princípov rovnosti všetkých ľudí, ale aj ich zodpovednosti za to, ako sa v živote správame a usilujeme. A napokon v rovine politickej taktiky by takáto politická formácia mala byť nositeľkou dialógu a étosu spolupráce, ale tak, aby bolo zároveň v každej chvíli jednoznačne jasné, na ktorej strane spoločenskej barikády stojí. To sú základné prvky, z ktorých pozostáva moja predstava o obnove KDH. Podrobnejšie o nich postupne v budúcich týždňoch.