Zmysel pre česť je jediná vec, ktorá nestarne (Perikles)

V ústave sa píše, že prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra. Je ešte jedna veľmi dôležitá vlastnosť, o ktorej sa v našej dobe veľmi málo hovorí, ale ten, kto stojí na čele štátu, by ju mal mať. A to je zmysel pre česť. Znamená to niekedy robiť i to, čo je nepríjemné. Znamená to, zaujímať aj postoje, ktoré sa nemusia páčiť. Sú to tie prípady, keď by mal konať podľa svojho svedomia i vtedy, ak by si ľudia okolo neho, ba i jeho voliči želali niečo iné. Pretože nejde o to, aby si za každú cenu zachoval priazeň tých, ktorí mu dali moc. Ide o našu domovinu. Čo do počtu obyvateľov, rozlohy nášho územia, veľkosti nášho HDP a sily našich zbraní sme malou krajinou. Aby si nás naši väčší partneri vážili, a aby sme si dokázali vážiť i sami seba, potrebujeme reprezentanta, ktorý bude rozumieť tomu, čo je to česť, a to aj v búrkach našej doby. Vlastne predovšetkým vtedy. Veľmi si želám, aby si prezident, ktorý vzíde so zajtrajších volieb, plnil svoju povinnosť vystupovať v mene štátu, naozaj so cťou.