Bez elementárnej vzájomnej úcty sa národ nezomkne

Potrebujeme politiku, ktorá bude do spoločnosti vnášať aspoň elementárnu úctu voči každému, aj voči protivníkom. Nedá sa čakať, že keď je zle, tak sa národ zomkne, ak sme si navykli na to, že v neľútostnom politickom zápase stranícki lídri ľudí s inými názormi a záujmami zhadzujú, vysmievajú, alebo dokonca označujú za zločincov. Potom sa nedivme, ak to tak potom robia aj ich voliči. Na skutočné ozdravenie spoločnosti potrebujeme zmeniť hlavne toto.