Čo vyplýva zo včerajšieho ľudového hlasovania?

Referendum, keď sa ho zúčastní vyše milióna voličov, je mocná politická zbraň. Nech nás veľmi nemýli, že nebolo platné. Pamätám sa, ako bolo v roku 1997 zmarené ľudové hlasovanie o priamej voľbe prezidenta, a napriek tomu sa stalo mocným impulzom na obrat v slovenskej politike. Tí ľudia, ktorí včera prišli k urnám nemuseli rozumieť textu otázky (a podľa mňa bez právnického vzdelania a legislatívnych skúseností ani nemohli) prejavili predovšetkým občiansku nespokojnosť. Nie nátlakovo, ani krikom na protestných zhromaždeniach, ale ústavným spôsobom. Či sa nám to páči, alebo nie, i toto nemôže nevyústiť do zásadných zmien v politike Slovenskej republiky. Tak, ako vtedy, prinesú ich voľby, Tentokrát to však bude oveľa skôr. Sú tu ale možné ešte dve kvalitatívne celkom odlišné cesty. Buď to bude obrat k lepšej demokracii, schopnej spolupracovať, zjednocovať spoločnosť a spôsobilej vyviesť ju zo stavu, v akom sa nachádza dnes, alebo to bude obrat od pluralitnej demokracie k niečomu, čo už bohužiaľ vidíme v Rusku, alebo v štátoch, ktoré ruský postoj obdivujú. Nezatvárajme si však oči pred tým, že toto, čo tu máme zhruba tri roky tak, ako to v praxi vyzeralo, už pokračovať nebude. Priatelia, čo si ctíme otvorenú a slobodnú spoločnosť, nerobme si ilúzie, ale ani neexperimentujme! Potrebujeme zmenu, ale zmenu k lepšiemu.