K mojej vízii obnovy KDH: strana založená na programe

Kresťanská demokracia, môže byť užitočná pre ľud svojej krajiny len, ak to bude politická formácia založená na programe. Je to ďalšia z najdôležitejších vlastností, určujúcich charakter politickej strany. Vlastností zásadne dôležitých pre obnovu KDH.

Ak totiž podľahneme onomu módnemu trendu sľubovať voličom vždy to, čo im vidíme na očiach, tak nebudeme stáť za nič. Už zo strednodobej perspektívy. Je to dnes “in” urobiť si prieskum verejnej mienky, “odmerať si”, čo voliči chcú, a potom im to ponúknuť. Ibaže verejná mienka je vrtkavá a ľudia často chcú to, čo im diktuje pohodlnosť a momentálne pocity. A keď im to politika naozaj dá a neskôr sa dostavia dôsledky, tak sa verejná mienka zrazu obráti a bude sa pýtať, prečo tí, čo to spôsobili neboli prezieravejší. Táto doba “zážitkovej” politiky a emócií nás tiež ako národ i jednotlivcov robí čoraz zraniteľnejšími. Nenahovárajme si, že my to nerobíme. Stačí si pozrieť volebné heslá z kampane. V ostatných voľbách sa takmer všetky strany pretekali v tom, kto komu sľúbi aké príspevky. Nie zo svojho. Z peňazí našich detí. Bolo to primitívne a nezodpovedné. I keď, to musím uznať, nie neúčinné. Ale tomuto pokušeniu sa musíme naučiť odolávať. Lebo taká politika vedie k bankrotu.

Vráťme sa radšej k poctivému programu. Dobrý program buduje silný a odolný národ. A len pripomínam, že malý národ to potrebuje oveľa viac, než veľký. Pretože kým sa veľký pod vplyvom servilnej politiky bez línie rozkladá, malý zhynie. Moja predstava kresťanstvom inšpirovanej politickej strany je víziou formácie, pre ktorú je jej vízia budovania lepšej spoločnosti, jej program, grunt. O obsahu programu neskôr.