K rozhodnutiu ústavného súdu o referende za predčasné voľby

To, či referendum o skrátení volebného obdobia môže byť, alebo nie, samozrejme v ústave napísané nie je. Dnes ústavný súd rozhodol, že nemôže. Je to, ako by to do ústavy dodatočne dopísal. A znamená to tiež, že i ak sa občania v budúcnosti v dostatočnom počte budú petíciou domáhať, aby sa uskutočnilo ľudové hlasovanie o nejakej inej dôležitej otázke verejného záujmu, a to aj v prípade, že nepôjde o otázku, ktorá je jasne ústavou zakázaná (dane, základné práva, odvody a štátny rozpočet), ústavný súd si vyhradzuje právo i na základe celkom voľnej úvahy rozhodnúť, či takéto referendum zablokuje. Pokiaľ to nie je priamo napísané v ústave, odkazuje ľudu košický ústavný tribunál. Myslím si, že týmto rozhodnutím sa inštitút referenda posúva do oblasti ústavne a politicky banálnych otázok. Mobilizovať státisíce voličov a zbierať podpisy, aby mohli občania rozhodnúť o akejkoľvek naozaj vážnej veci verejného záujmu bude odteraz už neprimerané riziko. I keď nie som priaznivcom predčasných volieb, a ako som už napísal, referenda o nich by som sa nezúčastnil, toto rozhodnutie ústavného súdu rozsah inštrumentária demokracie, teda vlády ľudu v našej vlasti nerozširuje, ale naopak zužuje. Ak si dobre pamätám, je to po prvý krát od revolúcie v roku 1989. A to nie je dobre.