Po schválení nového základného programu KDH

snem KDH 1Keď sme pred štyrmi rokmi založili Programové združenie KREDIT, povedali sme si, že sa chceme sústrediť predovšetkým na základné otázky našej doby. Ako ľudia s istou politickou i životnou skúsenosťou sme chceli spoločne hľadieť do budúcnosti a nachádzať v jej už črtajúcich sa kontúrach nové ohrozenia človeka, ale zároveň i nové veľké príležitosti. Vtedy sme si zdôraznili, že pri týchto úvahách chceme mať stále na pamäti, že i v strhujúcom dynamizme života je podstatná duša, nie bohatstvo, a v lákavých možnostiach sveta zostáva našim domovom Slovensko. Do kolísky nášho spoločenstva sme si uložili ambíciu pokračovať v budovaní civilizačnej misie pre 21.storočie. Vtedy, pred štyrmi rokmi, sme si vytýčili prvú veľkú a konkrétnu úlohu, a to pustiť sa do organizácie prác na novom základnom programe Kresťanskodemokratického hnutia. Dnes môžeme s uspokojením konštatovať, že sa nám, spoločne s desiatkami aktívnych, úžasných kresťanských demokratov a s vedením hnutia podarilo toto predsavzatie dotiahnuť do konca. Snem KDH 21.februára 2015 schválil nový základný program KDH.

A rád som nielen tomuto výsledku. Teším sa predovšetkým z toho, že počas prác na tomto diele, tvorivých i organizačných, sa nám podarilo oduševniť i nemálo ďalších ľudí. Nových, mladých, čo uverili v budúcnosť a spoločenskú potrebu kresťanskej demokracie. Nie takých, ktorí budú myslieť hlavne na to, čo získajú pre seba. S takými nemožno pracovať na premene sveta, ani vlasti, ba ani obce. Potrebujeme ľudí zapálených, odhodlaných pracovať i bojovať, ľudí, čo veria v zmysel a ducha kresťanskej demokracie. Takí ľudia nepotrebujú členskú legitimáciu, ani funkciu v strane. Stačí, ak majú horiace srdce a zdravý rozum. A práve takých ľudí sme v priebehu uplynulých štyroch rokov pri práci na novom základnom programe stretli. Keby sa podarilo iba toto, už to by bolo užitočné a skvelé!

snem KDH 2Nový základný program KDH je v podstate tretím dlhodobým programovým dokumentom hnutia. Prvé programové zásady vznikli po založení KDH ešte v roku 1990. Inšpirované boli programovými ideami najúspešnejšej a najvplyvnejšej kresťanskej demokracie v Európe, nemeckej CDU. Druhý základný program vznikol po vyhlásení samostatnosti Slovenskej republiky v roku 1993. KDH sa ním v zápase o demokratický charakter nového štátu postavilo na stranu síl, čo bojovali o utvorenie štandardnej pluralitnej spoločnosti západného typu. Bol to dobrý program, ale jeho ciele sa naplnili.

Práce na novom základnom programe sme organizovali inak ako predtým. Nechceli sme vytvoriť akademické dielo. Každý môže napísať vlastnú knižku, v ktorej vyjadrí svoje predstavy o politike. My sme chceli, aby sa do tvorby základného programového dokumentu mohol zapojiť každý komu osudy a charakter kresťanskej demokracie ležia na srdci. Preto sme požiadali vedenie strany, aby pozvalo ľudí ku spoločnej tvorbe. Na základe tejto výzvy vzniklo pozoruhodné dielo, na ktorom sa podieľalo viac ako päťdesiat ľudí. Obsahovalo viacero smelých myšlienok, podaktorých azda i trochu polemických, ale nás to tešilo.

snem KDH 3Pôvodne sme navrhovali, aby o konečnej podobe, vrátane rozličných, aj polemickejších, či protichodných návrhoch, napokon rozhodol najvyšší orgán hnutia – snem. Vedenie strany sa však napokon rozhodlo vykonať záverečnú redakciu návrhu samo, a tak napokon snem už iba potvrdil znenie, ktoré z tejto redakcie vzišlo. Treba otvorene konštatovať, že viaceré zaujímavé, hoci azda príliš odvážne myšlienky sa do konečnej podoby základného programu takto nedostali. Niektorí naši oduševnení priatelia, čo sa na tvorbe podieľali, sa tým cítili trochu zaskočení. Lenže im, aj každému chcem zdôrazniť: taká je demokracia! V skutočne slobodnom prostredí sa musíme vzájomne rešpektovať a nikto nepresadí nič na sto percent. Tam, kde je to na sto percent, je to vždy podozrivé.

A napokon čas preverí, či sa niektoré z ideí, čo sa do výslednej podoby základného programu nedostali, stanú aktuálnymi. To ukáže život. V záverečnej kapitole schváleného programu sa Kresťanskodemokratické hnutie samo seba charakterizuje ako dynamické spoločenstvo, ktoré nie je nikdy celkom hotové. „Ak by sa stalo dokončeným, uzavretým monolitom, bol by to začiatok jeho konca…“ (Základný program KDH, 19.1). Program na papieri je preto významným záväzkom pre solídnu stranu, ale pre skutočnú politiku je rozhodujúca dynamika života.

Preto schválenie základného programu KDH považujeme za skvelú správu, ale je to len prvý krok k tomu, aby kresťanská demokracia naplnila svoj veľký potenciál. Niekdajší predseda CDU pri príležitosti polstoročia jeho Únie povedal: „Vedome sme sa odpútali od modelov tradičných strán zakorenených v minulosti, strán funkcionárskych, kádrových a klientelistických. CDU bola od počiatku stranou moderných, do budúcnosti zameraných koncepcií…“ (Helmut Kohl, 28.6.1995). KREDIT, dnes už Kresťanskodemokratická akadémia, má ambíciu v budovaní modernej kresťanskej demokracie pokračovať a zapaľovať i získavať pre ňu nových kresťanských demokratov.