Povzdych nad zemetrasením v Turecku a v Sýrii

Myslím na ľudí postihnutých živelnou pohromou v Turecku a v Sýrii a modlím sa za nich. Ale popri smútku a účasti je dobre si všimnúť i rozsah solidarity a pomoci, ktorá k týmto ľuďom smeruje z celého sveta. Sú to nádejné známky toho, že človek nášho veku ešte vie byť voči svojim bratom a sestrám v nešťastí človekom. Škoda, že to je vidno väčšinou iba vtedy, keď niekto trpí! A tiež, že popri tom si dokážeme nemálo utrpenia spôsobovať naďalej medzi sebou i sami.