Požehnanú Veľkú noc 2023!

Milí priatelia, nasledujúcich niekoľko dní sa chcem sústrediť na to, čo sa odohralo pred necelými dvoma tisícročiami počas Veľkej noci v Jeruzaleme. Zrada, nespravodlivý súd, utrpenie, výsmech a nakoniec potupná poprava Syna človeka. Ale i veľká nádej, že to nebolo nakoniec, ale práve na začiatok. Na začiatok čohosi, čo dáva životu a dejinám perspektívu a zmysel. Chcem si to prežiť, premeditovať a i vám všetkým prajem požehnanú Veľkú noc.
https://youtu.be/sNxIYq2JBZY