Projekt spolupráce – c) na úrovni vlády

Spolupráca na úrovni vlády vyžaduje najviac politického majstrovstva, cieľavedomosti a odvahy. Je ďalším stupňom, o ktorom budem hovoriť mojim straníckym priateľom v Projekte spolupráce. Vyše tridsať rokov demokracie na Slovensku by pre nás mohlo byť poučením, že okrem revolúcií a zásadných spoločenských zmien, veľmi potrebujeme aj obdobia pokojného rastu a kontinuity. Vláda by mala mať zmysel pre postupné budovanie a pokračovanie aj v mnohom z toho, čo tvorili i vlády pred ňou. I ti, čo sme ich vo volebnom zápolení porazili. Nemôže byť vždy hlavným cieľom vlády účtovanie s minulosťou. Vláda nie je ani súdnym tribunálom ani mravnou inkvizíciou. Vláde má vždy ísť o to, čo bude, nie čo bolo. Lebo, ak sa príliš zahľadíme do minulosti, tak si prehajdákame budúcnosť. Preto spolupráca vo vládnej politike vyžaduje veľkú politickú prezieravosť a schopnosť vidieť aj za rámec jej mandátu. A aj istý stupeň zhovievavosti. Kresťanský obraz o tom, ako sa v nebi radujú nad každým obráteným hriešnikom, je veľmi praktickým a múdrym pravidlom i pre praktickú politiku. I pre spoluprácu na úrovni vlády. Lebo nikto nie je dokonalý.