Úvaha k pádu Bastily

Dnes, na výročie pádu Bastily sa hodí pripomenúť si veľké ideály rovnosti, slobody a bratstva. Ale aj krvavú a tragickú realitu, ku ktorej sa pod zástavou týchto ideálov Francúzi napokon dopracovali. Celá jedna generácia intelektuálov tohto veľkého národa skončila pod gilotínou, trvalo sto rokov, kým sa zotavila rozvrátená ekonomika tohto centrálneho európskeho štátu. Tie ideály však napriek tomu zatriasli celou Európou a sú aktuálne pre celé ľudstvo i dnes. Pápež František nedávno idei ľudského bratstva venoval celú encykliku. Veľké ideály sú pre náš život, a i pre budúcnosť celého ľudstva, veľmi dôležité. Ale iba vtedy, ak si ich budeme ceniť viac, ako individuálny prospech. Stávajú sa však karikatúrou, floskulou a opakom toho, čím by mali byť, ak vlajkonosiči týchto ideálov nimi iba maskujú to, že im v skutočnosti nejde o nič iné, ako iba o ich vlastný prospech. Francúzska revolúcia bola pre dejiny nesmierne poučná presne tým, že priniesla jedno i druhé.