Zamyslenie na Deň Pána

Nikdy som nemal rád nedeľné politické debaty. Ani keď som bol v aktívnej politike a musel som sa ich občas zúčastňovať. Dnes ich cielene nepočúvam. Zdajú sa mi znesvätením dňa, ktorý by mal byť Dňom Pána. Oveľa menej mi prekážajú niektoré otvorené obchody. Ale to ťahanie všetkých tých konfliktov, hádok a nesvárenia z celého týždňa pred široké publikum nášho ľudu v deň, keď by nám skôr prospelo, keby sme obrátili svoju myseľ k vyšším veciam, je mi odporné. Milí priatelia, prajem vám lepšiu nedeľu! Nedeľu, v ktorej sa dokážeme povzniesť od ubíjajúcej reality všedného dňa, a hľadali kontúry onoho úžasného božského obrazu, ktorý nosí každá ľudská bytosť v sebe. A načerpali z neho nádej do zápasov budúceho týždňa.