Zmenu volebných pravidiel potrebujeme systémovú, nie kozmetickú

Ak chceme zmeniť charakter politického života na Slovensku, mali by sme zmeniť volebný systém. Ale nie tak, že iba zavedieme viacero volebných obvodov a ponecháme stranícke kandidátne listiny, na ktorých sa do parlamentu vyvezú ľudia, ktorí budú musieť vždy pamätať na to, kto ich na tú listinu dal. To by bola iba kozmetická úprava. Zmeniť volebný systém znamená, že sa Slovensko rozdelí na toľko obvodov, koľko je v parlamente mandátov, a v každom z nich, si cestu do svätyne moci bude musieť budúci zástupca ľudu vybojovať sám. Vlastnými silami. Z takýchto poslancov si potom stranícki bossovia ani vláda, nebudú už môcť spraviť poslušnú hlasovaciu mašinériu.