Banditizmus na bieloruskom nebi a chýbajúci európsky obranný pakt

Víkendový banditizmus na bieloruskom nebi svedčí nielen o tom, čo už dávno vieme. Totiž, že Lukašenko je diktátor, ktorý bude brániť svoju moc všetkými prostriedkami. Bohužiaľ je to aj o nepripravenosti demokratických štátov takémuto konaniu čeliť. Jedným z najväčších rizík demokratickej spoločnosti je ilúzia, že spejme k rozprávkovému svetu bez násilia. Strácame tak ostražitosť a prestávame sa reálne pripravovať, ako na násilie účinne odpovedať. A tak vo chvíli, keď je demokratický svet konfrontovaný s gangsterskými spôsobmi, tak sa zdá, že je v podstate bezmocný, Sankcie? Veď z nich si diktátor už dávno veľa nerobí. Ich ťarchu nebude znášať on, ale jeho ľud. Keď píšem, že nám tu chýba európska dohoda o spoločnej obrane pred európskymi bezpečnostnými rizikami, ktorá by vytvorila účinný mechanizmus, vrátane uvážlivého použitia ozbrojených síl, tak mám na mysli aj takéto riziká. Lebo Lukašenko nie je iba bieloruský problém. Je to európsky problém. A zatiaľ sa nám vysmieva.