Hamletovská otázka týchto dní

Musím sa priznať, že je mi dosť jedno, ako dopadne aktuálny letný koaličný konflikt. Nech to skončí akokoľvek, na tom, kam sa uberá Slovensko, to nič nezmení. Lebo ten konflikt bohužiaľ iba potvrdzuje to, čo už dávno o jeho protagonistoch vieme. Mňa skôr zaujíma, koho budem v budúcich parlamentných voľbách…

Celý článok

Komplot fanatikov a ich pragmatických vodcov

Keď mi občas niektorí moji mladí konzervatívni priatelia píšu, že doba úprimnej spolupráce ideologicky rôznych politických prúdov už pominula, a prípadne, že i v minulosti priniesla pochybné výsledky, lebo nás doviedla k dekadentnému spôsobu života, tak si vždy spomeniem na chlapcov, ktorí naviedli dve veľké lietadlá tak, aby vrazili do…

Celý článok

Postkomunistické bratstvo

Keď hovorím o postkomunistickom bratstve, nemám na mysli ľudí, ktorí čítajú Marxa a chcú odstrániť vykorisťovanie človeka človekom. Takí ostatne neboli členovia komunistickej strany ani vtedy, keď u nás vládli. Osobitne po tom, ako nám sem poslali Rusi tanky. Nikdy nezabudnem, ako si ma raz zavolala “kádrovníčka” nášho zriaďovateľského orgánu…

Celý článok

Demokratický tábor na Slovensku nepotrebuje tretiu silu, ale nový poriadok

Nejde o to, aby v politickom zápase medzi postkomunistickým bratstvom, ktoré povzbudila Putinova snaha revidovať geopolitický poriadok na jednej strane a na druhej strane roztrúsenými a rozhašterenými demokratmi, reprezentovanými dnes vládou, ktorú politicky vedie Matovič ku katastrofálnej porážke, pribudla do volieb nejaká celkom nová tretia sila. Ide o to, vniesť…

Celý článok

Potrebujeme strany slobodných ľudí

Na záver týždňa letných politických úvah sa vrátim k svojej obľúbenej myšlienke: systémovým krokom na ozdravenie straníckeho usporiadania by bola zmena volebného systému. Nie taká kozmetická, čo chce iba viac volebných krajov, ale zachováva stranícke kandidátne listiny. Skutočná zmena volebného systému by bola iba taká, čo by umožnila, aby si…

Celý článok

Potrebujeme politický dialóg, ktorý dokáže prekročiť záujmy straníckeho prostredia

Nie som odborníkom na francúzske dejiny, ale z románov, životopisov a i zapísaných výpovedí osobností kultúrneho a spoločenského života v Paríži 18.storočia vyplýva, že tie veľké idey, ktoré prevrátili Francúzsko, a vlastne potom celý svet, nedozrievali v prostredí oficiálnej politiky starého režimu, ale skôr v salónoch, kde sa viedli debaty…

Celý článok

Pokračovanie v letných úvahách o straníckom svete

Francúzska filozofka, sociálna reformátorka a mystička Simone Weilová tesne predtým, ako hitlerovské Nemecko vpadlo do jej vlasti, napísala stručný, ale bystrý traktát, v ktorom kritizovala stranícky systém ako nedemokratický už vo svojej podstate. “Politická strana je strojom na výrobu kolektívnej vášne. Politická strana je organizácia postavená tak, aby dokázala vykonávať…

Celý článok