Čo povedal pápež František v Šaštíne nad rámec pripraveného textu (47) Nezastavujte sa!

Texty, ktoré si Svätý Otec pripravuje pre jednotlivé príhovory na svojich apoštolských cestách, rozposiela vatikánska mediálna služba médiám, čo návštevu prenášajú trochu vopred, aby sa mohli prekladatelia pripraviť. A tak je možné vidieť aj to, čo okrem napísaného povie pápež nad rámec, celkom spontánne. Robí to myslím dosť často a neraz sú to tie najdôležitejšie veci. Keď v Šaštíne hovoril o prvej z vlastností kresťanskej viery, o odvahe vydať sa po nových cestách života, tak takto od srdca ešte dodal: “Prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! Ešte chcem dodať jedno. Povedal som: „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.” Myslím si, že tak, ako nám zostala v pamäti výzva Jána Pavla II. “Nebojte sa!” a stala sa mobilizujúcou v jeho dobe, tak by sme nemali zabudnúť ani na túto výzvu aktuálneho Petrovho nástupcu. Pre túto dobu: Nezastavujme sa! Je to užitočné i pre kresťanov v politike, ktorí sa tak často obzerajú na domnelé a idealizované istoty toho, čo už pominulo. A pripomína mi to aj dávne verše českého básnika Jana Nerudu: “Kdo chvíli stál, již stojí opodál – den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.”