Dobrá politika bez elementárnej spoľahlivosti nie je možná

Dobre sa žije v krajine, v ktorej sa na slová a postoje jej vodcov možno spoľahnúť. Lebo ak sa politický líder neustále vyhovára na okolnosti, aby slovo, čo povedal včera už dnes nemuselo platiť, je to pre všetkých vždy frustrujúce. Dobrá politika je výslednicou kolektívnej spolupráce v spoločnosti, a tá bez elementárnej spoľahlivosti možná nie je.

Spomínam si, že po revolúcii, v dobe zakladania demokratických politických strán, šiel programový zástupca tej našej do Viedne, kde mal stretnutie s našimi rakúskymi a nemeckými priateľmi. Keď vstúpil do miestnosti, západní Nemci práve veľmi dôrazne vyčítali svojim východným bratom, že meškali. “Toto sa nesmie stávať. Ostatní majú celý deň program, a keď jeden tento program neskorým príchodom naruší, rozbije ho všetkým,” vraveli. Náš zástupca sa preto rýchlo ospravedlnil, lebo ani on neprišiel načas. “U vás je to v poriadku,” znela blahosklonná odpoveď. “Tak som sa zahanbil, a skoro i urazil, ale mali pravdu!” opisoval mi na druhý deň tento môj priateľ celú príhodu. “Oni od nás vlastne spoľahlivosť ani neočakávajú,” uzavrel. Toto sa nám už nesmie stávať, lebo sa nikdy nenaučíme vládnuť si sami! Povedal som si vtedy ja.

Za roky vo verejnej službe som potom stretol niekoľko naozaj spoľahlivých politických partnerov, ale bohužiaľ nebolo ich veľa. Ak ale chceme uspieť v demokratickom svete, a hlavne, ak chceme, aby sa u nás dobre žilo, aby inštitúcie fungovali tak, ako majú, začína to spoľahlivosťou ľudí. Každý musí začať od seba. Vo svojom správaní i v kritériách pre rozhodovanie vo voľbách. Slovensko je malé, ešte nie veľmi skúsené, ale môže byť silné len ak bude spoľahlivou krajinou. A hlavne, iba tak bude pokojným domovom pre svoj ľud.