Hamletovská otázka týchto dní

Musím sa priznať, že je mi dosť jedno, ako dopadne aktuálny letný koaličný konflikt. Nech to skončí akokoľvek, na tom, kam sa uberá Slovensko, to nič nezmení. Lebo ten konflikt bohužiaľ iba potvrdzuje to, čo už dávno o jeho protagonistoch vieme. Mňa skôr zaujíma, koho budem v budúcich parlamentných voľbách voliť? Aby môj hlas už tretíkrát za sebou neprepadol. Aby som mohol veriť, že ten, komu ho dám, ho neprešustruje v trápnych osobných sporoch s každým. A tiež, aby som už vopred mohol dúfať, že ten, koho budem voliť, bude ovládať ono náročné remeslo, ktorým je demokratická vláda. Ale úplne predovšetkým, aby som sa mohol spoľahnúť, že nás v tejto nebezpečnej dobe nepredá ani nevydá ruským záujmom. “That is the question!” Na odpovedi na túto otázku treba teraz usilovne pracovať! Od nej totiž kam sa Slovensko vydá, to závisieť vrchovate bude.