Hrádzou proti ruskej rozpínavosti môže byť iba silná Európa

Som za federalizáciu Európskej únie. V presne vymedzenom rozsahu a tam, kde spolu dokážeme viac, ako sami. Trinásť amerických štátov pod britskou korunou to svojho času v zápase proti bezohľadnosti kolonizátorov pochopilo za zhruba desať rokov. Zistili, že vo voľnom, zväzku, kde má každý “nohu medzi dverami”, v kritickej chvíli nie sú akcieschopní. A tak sa Spojené štáty americké transformovali z konfederácie na federáciu. I nám by sa zišli také Spojené štáty európske. Proti takejto myšlienke sa vyjadroval už pred vyše sto rokmi vodca ruského proletariátu. A je jasné, že ani iným mocnostiam tohto sveta sa táto idea nepáči. Kto si želá mocného konkurenta s jedinečnou civilizačnou históriou? A nechcú to ani malí náčelníci európskych kmeňov, pretože chcú byť úplnými pánmi na “svojich piesočkoch”. A tváriac sa ako obrancovia suverenity svojich kmeňov udržujú Európu neschopnou prijímať rýchle spoločné rozhodnutia. Preto je ozajstná európska federácia zatiaľ iba veľkým politickým snom.

Ale v konfrontácii s vojnou, ktorú rozpútalo Rusko, a hlavne s tým, že ruskí pohlavári sa ani neusilujú tajiť, že ich kradmé pohľady presahujú teritórium nášho východného suseda, by mohla a mala Európska únia teraz federalizovať aspoň to, čo slúži na obranu jej bezpečnosti. Potrebujeme vlastnú účinnú obrannú zmluvu a spoločné bojaschopné jednotky. NATO je fajn, ale spomeňme si na jeho paralýzu počas Trumpa! Ekonomické sankcie Rusko oslabujú, ale peniazmi sa bezpečnosť kúpiť nedá. Jeden z najväčších európskych politických mysliteľov, Niccoló Machiavelli napísal: “Tvrdenie, že peniaze sú chrbticou vojen vypovedal Quintus Curtis… Po Curtisovi opakujú tento výrok všetci panovníci, ktorí nie sú dosť znalí v politike a dosť bystrí, aby odhadli sami situáciu a spoliehajú sa na svoje naplnené mešce… V skutočnosti však zvíťazili tí, čo sa spoliehali na dobré vojsko, a nie na peniaze…Vojna sa nevedie zlatom, ale železom.” Poliaci to pochopili a budujú armádu, ktorá vzbudzuje úctu. Ale toto potrebuje celá Európska únia. Osobitne malé štáty, akým je aj Slovensko.