K 20. výročiu vstupu do NATO

Vstup Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie pred dvadsiatimi rokmi nebol iba potvrdením toho, že naši predkovia patrili k civilizácii, ktorú utváralo západné kresťanstvo. A teda historicky inklinujeme k politickým a bezpečnostným štruktúram, ktoré si vytvoril Západ. Bolo to predovšetkým realistické posúdenie geopolitickej skutočnosti, v ktorej sa malý štát, Slovensko, nachádza. V deň vstupu, ale i dnes. Odporcovia tohto rozhodnutia argumentovali hlavne tým, že nás predsa nikto neohrozuje. Vraj si takto iba pokazíme dobré vzťahy s Ruskom. Hovorili o neutralite, a tvrdili, že východná mocnosť predsa nemá voči nám nepriateľské zámery. Ale naše priateľské vzťahy s Ruskom sa našim vstupom do NATO podľa nich môžu pokaziť. Henry Kissinger, muž, ktorý o geopolitických vzťahoch niečo naozaj vedel, napísal, že “od chvíle, keď zahraničná politika prestane brať ohľad na skutočné mocenské vzťahy a spoľahne sa na odhady zámerov druhej strany, začne stavať na piesku.” Slovensko v roku 2004 sa rozhodlo so znalosťou tejto mocenskej reality vo svete na piesku nestavať. A nikoho si nepohnevalo. Naopak, naša váha tým vzrástla. O rok potom sa v Bratislave uskutočnilo exkluzívne stretnutie ruského prezidenta Putina s americkým prezidentom Bushom. To bola skutočná zahraničná politika na všetky strany! Ale predovšetkým s jasnou znalosťou toho, ku ktorej z nich patríme. Bola to naša jediná, realistická bezpečnostná záruka pre budúcnosť. Dodnes z nej žijeme. A nikto žiadnu inú neponúka.

ba1@okres.kdh.sk

ba2@okres.kdh.sk

ba3@okres.kdh.sk

ba4@okres.kdh.sk

ba5@okres.kdh.sk

ma@okres.kdh.sk

pk@okres.kdh.sk

sc@okres.kdh.sk

bb@okres.kdh.sk

bs@okres.kdh.sk

br@okres.kdh.sk

dt@okres.kdh.sk

ka@okres.kdh.sk

lc@okres.kdh.sk

pt@okres.kdh.sk

ra@okres.kdh.sk

rs@okres.kdh.sk

vk@okres.kdh.sk

zv@okres.kdh.sk

za@okres.kdh.sk

zh@okres.kdh.sk

gl@okres.kdh.sk

ke1@okres.kdh.sk

ke2@okres.kdh.sk

ke3@okres.kdh.sk

ke4@okres.kdh.sk

ks@okres.kdh.sk

mi@okres.kdh.sk

rv@okres.kdh.sk

so@okres.kdh.sk

sn@okres.kdh.sk

tv@okres.kdh.sk

kn@okres.kdh.sk

le@okres.kdh.sk

nr@okres.kdh.sk

nz@okres.kdh.sk

sa@okres.kdh.sk

to@okres.kdh.sk

zm@okres.kdh.sk

bj@okres.kdh.sk

he@okres.kdh.sk

kk@okres.kdh.sk

le@okres.kdh.sk

ml@okres.kdh.sk

pp@okres.kdh.sk

po@okres.kdh.sk

sb@okres.kdh.sk

sv@okres.kdh.sk

sl@okres.kdh.sk

sp@okres.kdh.sk

sk@okres.kdh.sk

vt@okres.kdh.sk

bn@okres.kdh.sk

il@okres.kdh.sk

my@okres.kdh.sk

nm@okres.kdh.sk

pe@okres.kdh.sk

pb@okres.kdh.sk

pd@okres.kdh.sk

pu@okres.kdh.sk

tn@okres.kdh.sk

ds@okres.kdh.sk

ga@okres.kdh.sk

hc@okres.kdh.sk

pn@okres.kdh.sk

se@okres.kdh.sk

si@okres.kdh.sk

tt@okres.kdh.sk

by@okres.kdh.sk

ca@okres.kdh.sk

dk@okres.kdh.sk

km@okres.kdh.sk

lm@okres.kdh.sk

mt@okres.kdh.sk

no@okres.kdh.sk

rk@okres.kdh.sk

tr@okres.kdh.sk

ts@okres.kdh.sk

za@okres.kdh.sk