K hlasovaciemu maratónu

Chvíľu som teraz v druhom okne počítača sledoval hlasovanie o novele trestného zákona. Prebieha už niekoľko hodín. Práve sa hlasovalo o dvesto deväťdesiatom treťom bode druhého pozmeňujúceho návrhu istého opozičného poslanca. O každom sa zrejme hlasovalo osobitne. Za tento návrh hlasovalo osemnásť poslancov zo stotridsaťdva. Viem, že v tom hlasovacom maratóne môže mať opozícia dojem, že bojuje statočne. A treba jej uznať, že tá výdrž pôsobí heroicky. Ale čísla nepustia. Bolo by oveľa užitočnejšie, keby tú energiu využívala radšej na to, aby sa do budúcnosti tie čísla zmenili. A to sa v demokracii nedá inak, ako vo voľbách. Už tie prezidentské môžu mať veľký mocenský význam.