K začínajúcej diskusii o volebných pravidlách

Programové vyhlásenie obsahuje jeden odsek, ktorý sa dotýka otázky volebných pravidiel. Je to taký balónik. Ako na to zareagujú ostatní? Napriek tomu, že ide iba o štyri riadky v štyridsaťstranovom texte, ich existencia a i reakcie sú hodné pozornosti. A aj toho, aby sme si vyjasnili nepresnosti, ktoré vo verejnej diskusii voľne poletujú a mätú verejnosť.

Predovšetkým, zmena volebného systému a zmena počtu volebných obvodov, to sú dve rôzne veci. Systém pomerného zastúpenia zaviedla už ústava z roku 1920 a po páde komunistického režimu sme sa k nemu vrátili v roku 1990. Ústava Slovenskej republiky však tento volebný systém nezakotvila, ponechala to na zákonnú úpravu. Vtedy sme volili na Slovensku v štyroch volebných obvodoch (krajoch). Až Mečiar pred voľbami v roku 1998 túto volebnú geometriu centralizoval, vytvoril jeden volebný obvod pre celé Slovensko a Matovič si to potom poistil aj príslušným článkom v ústave.

Stále to však bol systém pomerného zastúpenia. Teda systém, v ktorom volíme strany, ich kandidátne listiny, a podľa počtu získaných hlasov sa potom vypočítavajú mandáty. Väčšinový systém je inakší. Volí sa v takom počte volebných obvodov, aký je počet mandátov. A z každého volebného obvodu postupuje iba ten, kto vyhrá. Je to športovejšie, ale pre politické strany náročnejšie. Lebo musia mať ľudí, ktorí sa nebudú len viezť na kandidátke, ale do svätyne moci sa môže dostať iba ten, čo vyhrá. Je to oveľa osobnejšia súťaž. A ten, kto v nej uspeje má potom i v strane iné postavenie, ako ten, komu milostivo vedenie strany poskytlo miesto na kandidátke. Zástupcovia voličov vo väčšinovom systéme majú za sebou reálnych voličov. V systéme pomerného zastúpenia ich má strana. Preferenčné hlasy (krúžkovanie) na tejto podstate nič nemenia.

Zmena volebného systému by tie politické strany, ktoré sú predovšetkým fanklubmi svojich lídrov, schopných ťahať stranícku kandidátku, prinútila budovať štruktúry strany po celom území štátu. Ale to by bolo skôr na prospech demokratického života, nie? Argument, že Orban zmenil volebný systém, aby si upevnil moc a obmedzil tým demokratickú súťaž, nie je podľa mňa relevantný. Je to problém maďarských opozičných strán, že sa tomuto systému nedokázali prispôsobiť. Ale väčšinový volebný systém využíva celý rad demokratických štátov, medzi nimi aj kolíska parlamentarizmu, Veľká Británia. Nemecko má kombinovaný systém, polovica Spolkového snemu sa volí priamo, v jednomandátových obvodoch a polovica na straníckych kandidátkach. Vždy som bol zástancom takéhoto férového volebného súťaženia a nemám prečo to meniť len preto, lebo teraz s tým ako s balónikom prichádza Fico. Ale ak už to nevieme prehltnúť, tak sa aspoň skúsme zamyslieť nad tým, čo sľúbili prakticky všetky politické strany, ktoré prevzali zodpovednosť za štát po voľbách v roku 1998: že zrušíme Mečiarov jeden volebný obvod!