Kristove roky kresťanského hnutia

Pred tridsiatimi troma rokmi sa v Nitre zišlo tisíc delegátov z celého Slovenska, aby založili KDH. Boli to zástupcovia kresťansko-demokratických klubov, ktoré začali počas revolúcie vznikať, síce po výzve z Bratislavy, ale inak celkom spontánne. Boli to ľudia, ktorí už nechceli byť občanmi druhej kategórie a dávali to mocne najavo. Ustanovujúci zjazd KDH schválil programové vyhlásenie, v ktorom sa hnutie definovalo ako laické, moderné, národné, federatívne, európske a kresťanskodemokratické. “My, kresťania, chceme prinášať svetu oslobodzujúce slovo, ktoré premieňa účelové spolužitie ľudí na sviatok porozumenia a lásky. Z nášho odhodlania na Slovensku vyrástlo hnutie, ktoré hľadá zodpovedné postoje ku všetkým otázkam dnešného sveta,” stálo v úvode tohto vyhlásenia. Žiadne kultúrne vojny, žiadne nadbiehanie voličom, žiadne frázy bez obsahu. Tri základné duchovné hodnoty: sloboda, spravodlivosť a solidarita. Na nich a na odhodlaní, spomínanom v úvode, stál program tohto hnutia keď vzniklo. Ak by sme sa toho boli držali, dnes by KDH bolo pilierom slovenskej politiky. A ak budeme mať odvahu a silu ku poctivej obnove na takomto základe, môžeme sa stať reálnou alternatívou voči šarlatánskej i voči zlodejskej politike, ktoré sa dnes medzi sebou na Slovensku bijú. Veľmi si to želám, a chcem k tomu prispieť. Všetko najlepšie, priatelia a kolegovia, kresťanskí demokrati!