Na prahu nového týždňa

Cez víkend sme poslali našich hasičov pomáhať pri povodniach v Taliansku. V núdzi poznáš priateľa. Spomenul som si tiež, ako nám pri tvorbe prvého programu po revolúcii jeden filozof povedal, že solidarita je politický výraz pre lásku k blížnemu. Nezabudnime na túto základnú ľudskú (a i kresťanskú) hodnotu! Naša nepolitická vláda dnes štartuje do druhého týždňa. Pripravujeme programové vyhlásenie a priority, ktoré nie sú na to, aby získavali hlasy, ale sú pre Slovensko kľúčové. A to aj ak nie všetky budú pre voličov príťažlivé. Pre mňa sú tiež dôležité bezpečnostné riziká. S niektorými sa dá vysporiadať tak, že sa na ne môžeme pripraviť, ale sú i také, s ktorými sa musíme naučiť žiť. Aby sme pamätali na to, že okrem prezieravosti, sú veci, pri ktorých potrebujeme aj odvahu. Požehnaný týždeň, priatelia!