Novembrová videokonferencia KREDITU

Včera sa uskutočnilo stretnutie členov a sympatizantov Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT. Formou videokonferencie. Jej účastníci voľne diskutovali o iniciatíve, ktorá hľadá odpoveď na výzvu pápeža Františka, o ktorej hovoril na poslednej zo svojich katechéz k cyklu “Uzdravme svet” v závere septembra. Naliehavo v nej volá po tom, aby sme sa každý, tam, kde sme, pričinili o vznik dobrej politiky, ktorá pomôže obrodiť spoločnosť a nevracali sa k takzvanej “normálnosti”, čo bola chorá už pred pandémiou. V kontexte slovenskej reality to znamená prispieť k budovaniu veľkorysej a poctivej politickej alternatívy, ktorej cieľom bude solidárna a vyvážená spoločnosť. Účastníci rozpravy sa zhodli na tom, že KREDIT by sa svojou iniciatívou mal ešte pokúsiť povzbudiť vedenie KDH, aby sa so svojimi politickými skúsenosťami a odborným zázemím usilovalo cieľavedome stať významnou súčasťou procesu budovania takejto politickej alternatívy.