O neutralite a garanciách

Rád by som pripomenul všetkým, čo sú tak nadšení predstavou koridoru neutrálnych štátov od Švajčiarska, cez Rakúsko, a túžia po neutralite u nás, až po Ukrajinu, že Ukrajina neutrálnym štátom je, a bola od rozpadu Sovietskeho zväzu. Po tom, ako sa vzdala jadrových zbraní, sa za jej garantov ustanovilo Rusko a niekoľko západných štátov. Nuž a keď si Rusko utrhlo kus ukrajinského územia, tak ostatným garantom nezostala iná možnosť garantovania, ako protestovať. Viete, čo si s tými protestami v Kremli urobia! Pretože jediná efektívna garancia pred útokom na suverénne územie je záväzok, že garant musí prísť napadnutému na pomoc. Vojensky. A práve takýto záväzok obsahuje Washingtonská zmluva, ktorou vzniklo NATO. Nečudo, že sa o takúto ochranu usilujú nielen Ukrajina, ale aj ďalšie štáty bývalého sovietskeho impéria. A že sme pred časom o ňu žiadali aj my. To teda naozaj nie je preto, lebo by sa do týchto končín sveta tlačili nejakí “Anglosasi”. Čo by z toho mali? Je to iba preto, lebo Ukrajinci, Gruzínci, Moldavci, národy pobaltských republík a mnohí ďalší majú s Rusmi svoje skúsenosti. A my napokon tiež.