Obnova kresťanskej demokracie: 2. Najväčším nepriateľom každej obnovy je zotrvačnosť

Niektorí radi hovoria o svojej úcte k tradícii, ale pritom majú radi zotrvačnosť. Lebo je pohodlná. Chcú robiť veci tak, ako sme ich robili včera, vždy, pretože to ide aj samo. Naproti tomu obnova vyžaduje trápiť sa s rozlišovaním toho, čo preveril čas a potrebujeme to aj dnes, od toho, čo už odumrelo.

Ale ani to nestačí. Obnova vyžaduje, aby sme boli otvorení predovšetkým pre to, čo prináša život. Ale i pri nových veciach potrebujeme rozpoznávať, ktoré novoty človeku naozaj pomáhajú, aby lepšie a plnšie žil, a ktoré nám škodia.

To rozlišovanie je potrebné nielen vedieť, ale vyžaduje aj odvahu. Prvým krokom k obnove kresťanskej demokracie je politická odvaha rozbiť železnú košeľu zotrvačnosti.

(Hovory o KD 260124)

Ivan Šimko: Hovory o kresťanskej demokracii – 2. Zotrvačnosť (youtube.com)