Obnova kresťanskej demokracie: 3. Prečo ju potrebuje súčasná sekulárna spoločnosť?

Maďarsko-americká filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i po tom, čo sa z nej vytratil Boh, i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala niečo z toho, čo prinášalo od pradávna náboženstvo. Formuluje to pekným obrazom: „Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto posadí, možno si byť istý: ide o nepravého, alebo podvodníckeho mesiáša. Ak však stoličku niekto odstráni, je po predstavení a Duch z takého spoločenstva odíde… Pokiaľ ju však nechá na jej mieste – práve tam v strede…musia sa politici za svoj život stále ešte zodpovedať…“

Kto iní, ak nie kresťanskí demokrati, by mali na túto Hellerovej stoličku poukazovať? Lenže to musia byť kresťanskí demokrati, ktorí rozumejú súčasnému svetu. Nie takí, čo nariekajú nad tým, aký bol kedysi. Nie však ani takí, čo prijímajú svetskú mentalitu. Svet je dnes lačný po kresťanoch, ktorí s ním dokážu viesť dialóg. To ale vyžaduje kresťanských demokratov otvorených vnútornej obnove.

Hovory 010224

Ivan Šimko: Hovory o kresťanskej demokracii – 3. Otvorenosť vnútornej obnove (youtube.com)