Odkaz zo Svätopeterského námestia

Pápež František dnes na Svätopeterskom námestí hovoril o tom, že Kristovi učeníci musia byť citliví k potrebám druhých ľudí. Myslím, že je to dobrý odkaz i pre nás kresťanských demokratov. Pre naše priority a i štýl politiky. Súčasťou obnovy KDH by mala byť aj naša schopnosť uznať si i chyby, ktorým sme sa nevyhli. Trochu sme sa nechali strhnúť tým očakávaním individualistickej spoločnosti, ktorá chce, aby si ľudia v núdzi pomohli predovšetkým sami. A to, ako tiež povedal František, by nemal byť kresťanský postoj. Kresťanstvom inšpirovaná politika má stáť v prvom rade na strane bezbranných a slabých, ktorých sa treba ujať, lebo si sami pomôcť nedokážu. Nie však tak, ako to robia populisti, ktorí rozdávajú z cudzieho. To vie každý a je to nezodpovedné. Stáť však naozaj na strane núdznych, to znamená ujať sa hlavne tých, ktorí spokojnú časť spoločnosti často vyrušujú. Neraz vytláčaných a odmietaných. Byť citlivými k potrebám týchto ľudí v politike nevyžaduje ani tak ekonomickú profesionalitu, ako skôr odvahu niekedy riskovať aj hlasy. Ale práve takéto odvážne postoje budujú líniu politiky. A hlavne, pomáhajú ľuďom, čo to ozaj potrebujú.