Otázka komu by prospeli predčasné voľby nestojí nad politickou morálkou, ale je dôležitá.

Otázka komu by prospeli predčasné voľby nestojí nad politickou morálkou. Ale je dôležitá. A žiaden zásadný konflikt vo vnútri vládnej koalície nemožno riešiť bez toho, aby si jeho účastníci na túto dôležitú otázku nedali, každý pre seba, odpoveď. Alebo si ju niekedy dokonca ani nepoložili. Bohužiaľ nežijeme v dokonalom, ale ani v čiernobielom svete, v ktorom sa môžeme rozhodovať len medzi dobrými a zlými alternatívami. Ale vždy sa dá hľadať aspoň tá lepšia, voči horšej. Pretože nezabudnime, že ak sa tí, ktorým predsa len o nejakú mravnosť vo verejnom živote ide, s morálnymi dilemami nedokážu múdro vysporiadať, vyhrávať budú technici moci, ktorí si nad nejakou odpísanou diplomovkou hlavu lámať nikdy nebudú!