Posolstvo na Vianoce 2022

Nadchádzajúce sviatočné chvíle nie sú iba náboženskou spomienkou na to, ako sa pred niečo vyše dvoma tisícročiami narodil Boží Syn. A nie sú ani príležitosťou, počas ktorej si aj sekulárna spoločnosť praje trochu pokoja od každodenných starostí. Obvykle to tak bývalo, ale tento rok je to inak.

Svet je zmietaný vojnou, rozkladá sa nám prostredie, v ktorom žijeme, všade vidíme plno násilia, bezohľadnosti a ľahostajnosti voči utrpeniu druhých. Ale asi to nebolo inak ani vtedy, keď sa v Betleheme narodil Ježiš. A asi niet lepšej medicíny, ako to, o čom vo svojom verejnom živote neskôr hovoril. Vianoce preto nie sú súkromným, rodinným sviatkom. Sú o tom, aby sme zlu, ktoré je okolo nás, a i v nás, vzdorovali. Keby sme si dnes želali požehnané Vianoce, a pri tom mali srdcia uzavreté voči ľuďom na úteku pred útlakom a vojnou, pred každým utrpením našich bratov a sestier a svätuškársky sa pri tom hrali na to, že my sme tí lepší, čo neochvejne chránime duchovný poklad pred zlým a skazeným svetom, bolo by to pokrytectvom, nie požehnaním. “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili,” odkázal nám muž, v ktorého vyrástol chlapček z jasličiek ako kritérium toho, akí vlastne sme. Toto je program skutočného požehnania z Vianoc.

Milí priatelia, prajem Vám, nám, aby ste sa Vy, aby sme sa my, stali požehnaním pre naše okolie, pre Slovensko a pre svet. A bude lepšie. Požehnané Vianoce!