Potrebujeme na sebe veľa pracovať

Znovu sa hlásim, milí priatelia. Dal som si trochu odstup, pár dní relaxu, počas ktorých som nepísal, ale len čítal, relaxoval a premýšľal. A nedalo sa ujsť tomu, aby som aj pozorne nesledoval, čo sa to u nás dialo. Pokušeniu reagovať som však odolal. Myslím si, že potrebujeme na sebe veľa pracovať. Problémy nášho verejného života nemajú rýchle riešenie. Zamotali sme sa do osídiel vášní, nenávisti, vulgárnosti a malichernosti, na ktorých bohužiaľ súčasná slovenská politika stojí. A nenamýšľajme si, že to akékoľvek voľby, či predčasné, alebo v riadnom termíne, len tak čarovne zmenia. Cesta k lepšiemu Slovensku je len v cieľavedomej osvetovej práci, ktorá nebude povzbudzovať vášne davov, nebude nadbiehať voličom, ale bude náš ľud kultivovať. Predovšetkým, aby sme sa naučili vážiť si sami seba. Pustime sa do takej práce, a som presvedčený, že to bude mať nielen zmysel, ale nás to bude aj spoločne tešiť!